Nyheder

Udstilling og generalforsamling

Ordinær generalforsamling d. 23.april kl. 16.00 i Apotekergården

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
  5. Fastlæggelse af kontingent og budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Indkomne forslag - Daglig leder, Cecilie Dige ønsker, at der findes en ny til jobbet eventuelt

Skælskør Billedskole er en forening, og når man har indmeldt barn her er man automatisk medlem, hvilket giver ret til at deltage i generalforsamling og stille op til bestyrelsen.

Forårsforløbet afsluttes torsdag d. 23/4 med udstilling af forårsholdets arbejder kl. 15.30-17 med hyggesnak, snacks, perleri og evaluering. Herefter generalforsamling. Eleverne og øvrige pårørende har mulighed for at fortsætte perleriet eller tegne ovenpå, mens vi holder generalforsamlingen.

Tag venner og familie med til udstilling.

Vi glæder os til at se jer. Venlig hilsen Billedskolen

Skrevet af Skælskør Billedskole, d. 27-03-2015, 14:03:16

Skælskør Billedskole